Český Achiles

Rok 1041 | Chanovice | délka 2.5 km | 6 zastavení | trvání 1h

Trasa vede z obce Chanovice kolem zámku Chanovice, kde dne sídlí školy, do lesa pod vrchem Chlum. Kolem tak zvaného Žižkova kamene a lesovny trasa obloukem vystoupá na Chlum k rozhledně. Od rozhledny se trasa vrací do Chanovic na severní konec, kde je skanzen lidové architektury.


Poustevník Vintíř chce urovnat spor mezi císařem a knížetem Břetislavem I., ale císař požadavky stupňuje.

Český kníže Břetislav I. dosud slavil jeden úspěch za druhým. Z vítězného tažení do Polska si přivezl bohatou kořist, ale především ostatky svatého Vojtěcha, který je považován za patrona země. Ostatky významného světce dodají Praze na vážnosti a Břetislav si slibuje, že držení svatých ostatků mu pomůže při jednání s papežem, aby pražské biskupství povýšil na arcibiskupství. České knížectví by tak získalo nezávislost na německých arcibiskupech. Císaři Jindřichovi III. se však Břetislavovy kroky ani trochu nelíbí. Nesouhlasil s výpadem do Polska a nesouhlasí ani se snahami o arcibiskupství. Zdá se, že mu Břetislav přerůstá přes hlavu. Přikázal mu, aby odevzdal stříbro uloupené v Polsku, ale Břetislav neposlechl. Když císař vyrazil se svým vojskem do Čech, aby si vynutil poslušnost, tvrdě narazil a po prohrané bitvě u šumavského Brůdku se musel stáhnout. Teď však postupuje do české kotliny znovu a s ještě větším odhodláním. Je rozhodnut zemi plundrovat a ničit, dokud se mu Břetislav nevzdá a nepodvolí. Císařským vyjednavačem je benediktinský mnich Vintíř, který je zároveň kmotrem knížete Břetislava. Podaří se mu nemožné a usmíří dva nesmiřitelné panovníky?

Trasa vznikla jakou součást projektu Vintířova stezka spolufinancovaného programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255.