Král tlouštík

Rok 1458 | Poděbrady, jezero | délka 3 km | 8 zastavení | trvání 1h

Trasa vede z kolonády do zeleného pásu na jižním břehu řeky, kolem koupaliště přes městský ostrov zpět do centra a končí u zámku.


České království je po husitských válkách v úplném rozkladu. Vyřešit to může jedině Jiří z Poděbrad.

Jiřímu z Poděbrad nadávali do panchartů, protože jeho matku nikdo neznal. Od sedmi let byl sirotek stojící uprostřed dýmu stoupajícího z bojišť husitských válek. Na druhou stranu – jeho otec byl z váženého rodu. A tak Jiří zahájil svou kariéru důležiťáka již jako mladíček a když mu bylo sedmnáct, zasedal v zemském soudě a honosil se titulem kmet. V osmnácti stál v čele vojenského oddílu, a když dospěl dvaceti let, byl už jedním z předních politiků českého království. To vše se dělo v době doznívajících husitských bouří. V době, kdy husité válčili sami mezi sebou, protože zatímco jedni už chtěli mít v zemi mír, druzí trvali na tom, že jejich svaté poslání přeorat pořádky v celém křesťanském světě ještě nebylo naplněno. Jiří stál na straně těch kališníků, jak si husité říkali, kteří chtěli v království opět nastolit mír a pořádek, aby mohlo opět vzkvétat. Tito umírnění nakonec vyhráli rozhodující souboj u Lipan a uzavřeli mír s císařem Zikmundem. Optimismus po ukončení ničivé občanské války však netrval dlouho. Císař Zikmund po třech letech zemřel a začalo se usilovně řešit, kdo bude českým králem. Kandidáti byly hned dva: Albrecht Habsburský a polský princ Kazimír. Oba měli mocné a zarputilé zastánce, a tak to vedlo k další krvavé bitce a následnému složitému jednání o míru. I kdyby Albrecht nakonec získal navrch, bylo by mu to houby platné, protože si pro něj přišla zubatá (ne však pila, jak si To-to dříve myslelo!). Naštěstí pro příznivce habsburského rodu se čtyři měsíce po Albrechtově smrti narodil jeho syn Ladislav. Ten dostal přezdívku Pohrobek a musel na nočníku sedávat vzpřímeně, aby měl správné návyky až dospěje a usedne na královský trůn. Důvodem, proč se musíme vypravit do této doby, je to, že v Čechách propuklo po Albrechtově smrti naprosté bezvládí. Přední šlechtické rody jsou jak ovládané Temnonoši. Konají loupeživé výpady proti sousedícím panstvím a mydlí se mezi sebou, jako by to byl nový národní sport. O českou korunu už nikdo nemá zájem. Království je v rozkladu a královský majetek je většinou rozkraden a to, co zůstalo, je ve velmi mizerném stavu. Je tu však jeden člověk, který kvůli tomu, co se děje, hodně špatně spí. Jiří z Poděbrad se rozhodl, že se sám stane správcem království do doby, než se mladičký Ladislav Pohrobek bude moct ujmout vlády. Musíme mu pomoct, protože tohle bude nadlidský úkol.