S Annou na smrt

Rok 1876 | Praha - Klamovka | délka 1 km | 6 zastavení | trvání 0.5h

Nenáročná okružní trasa začíná u Kaple Nanebevzetí Panny Marie na rohu Podbělohorské a Plzeňské ulice a prochází celým zahradním parkem Klamovka.


Pomoz Anně Valdštejnové zachránit jejího milého Leopolda, který je vyzván na souboj na život a na smrt.

Souboje byly kdysi takový zvláštní chlapský vynález. Dva muži se sešli na odlehlém místě v určený čas a se zbraněmi, které si zvolili – například s meči, pistolemi nebo revolvery – a bojovali spolu o život. Někdy přežili oba, jindy jen jeden, někdy ani jeden. Ti muži riskovali život kvůli své uražené ješitnosti, které říkali čest. K souboji nejčastěji docházelo tak, že jeden druhého urazil nebo vyprovokoval, a ten druhý – aby zachoval svou čest – po něm hodil svou rukavici, a tím ho vyzval na souboj. Už v roce 1215 církev souboje zakázala a označila je za vraždy, ale ještě v 19. století souboje probíhaly po celé Evropě. Souboj hraběte Leopolda Kolowrata a prince Wilhelma Auersperga, který se odehrál v pražské Klamovce 6. května 1876 ve dvě hodiny odpoledne, je považován za poslední šlechtický souboj u nás.