Císařova díra

Rok 1593 | Praha - Letná/ Stromovka | délka 2 km | 6 zastavení | trvání 1h

Trasa vede prudce nahoru od řeky Vltavy přes Letenský kopec dolů do Stromovky.


Parta kutnohorských havířů na rozkaz císaře Rudolfa II. kope štolu pod Prahou. Jde nejen o pověst machrů na kutání, ale i o život.

To-to tě musí uvést do obrazu. Císaře Rudolfa II. jistě znáš jako velkého podporovatele vědy a umění, který z Prahy učinil sídelní město svého císařství. Koncem roku 1853 dostal císař nápad, že nechá v královské oboře, které dnes říkáme Stromovka, zřídit rybník. Aby do rybníku teklo dostatečné množství vody, vznikl další ještě podivnější nápad podkopat Letenský kopec a přivést vodu štolou z Vltavy u Starého města, kde je hladina položená dost vysoko, aby měla proudící voda dostatečný spád. Šlo o složitou a drahou stavbu, ale to mocné a bohaté císaře málokdy zajímá. Stavbou byl pověřen vrchní hormistr Lazar Ercker, který se rozhodl sjednat na stavbu ty nejlepší horníky v zemi. Byli jimi horníci z Kutné Hory, kteří měli potřebné znalosti a techniku na takovou stavbu. Nikdo jiný by to v té době asi nedokázal.