Berounský poklad

Rok 1421 | Beroun | délka 4 km | 7 zastavení | trvání 1.5h

Trasa prochází historickým centrem Berouna. Jako had se klikatí od řeky kolem hradeb, přes náměstí až na Městskou horu s medvědy a rozhlednou.


Beroun se opevnil proti útoku husitů, ale ve městě je zrádce. Pomoz ukrýt městskou pokladnu.

To-to tě trochu zorientuje: Beroun stál na straně krále Zikmunda, tedy na straně katolíků, proti kterým husité bojovali. Husité byli skvělí válečníci. Neměli tolik mužů jako královská vojska, ale za to měli pevnou víru, že je třeba změnit svět a to i za cenu krveprolití. Husité bojovali za návrat k původním křesťanským ideálům a proti nenasytnosti a pokrytectví církve. Odvrácenou stranou jejich tažení byla vypálená a vydrancovaná města. Berounské hradby byly ve své době vyhlášené. Jejich obrannou funkci podporoval ještě vodní příkop hluboký osm metrů. Nicméně husité je i přesto překonali a Beroun dobyli a připojili ho k husitským vojskům. Opravdu existují názory, které tvrdí, že se tak stalo za pomoci jejich tajných spojenců uvnitř města.