Problema negra

Rok 1630 | Bezděz | délka 4.4 km | 7 zastavení | trvání 1.5h

Výlet obkrouží po vrstevnici po lesních cestách celý Bezděz, ale nakonec je třeba vystoupat schodovitou cestou až k hradu na vrcholu.


Knězi Benediktovi Pennaloso se ne a ne a nedaří dostavět klášter na Bezdězu, který slíbil panně Marii Monseratské.

Když Bezděz získal Albrecht z Valdštejna, byl hrad zříceninou ještě páchnoucí spáleništěm. Přesto se rozhodl hrad opravit a udělat z něj moderní pevnost. Na dobu úprav, povolal Albrecht na hrad mnišský řád augustiniánů, aby zde zbudovali klášter. Po bitvě u Desavy, kde generál Valdštejn lstivě zvítězil nad stavovskými vojsky, se rozhodl pro zdejší kapli zhotovit nový oltář zasvědcený svatému Markovi. Podle Valdštejnova příkazu se zde měla každou sobotu sloužit mše na počest jeho vítězství. Albrecht z Valdštejna však nebyl spokojen s rychlostí s jakou se Bezděz obnovuje a tak augustiniány vyměnil za horlivější benediktýny. Jejich zdejší představitel Benedikt Pennaloso de Mondragone, totiž přivezl k vídeňskému císařskému dvoru třemi kopie starobylé a slavné sošky Panny Marie monserratské a získal Valdštejna pro záměr učinit z Bezdězu významné poutní místo. Předtava, jak se ne kopec budou sbíhat věřící z celých Čech je jistě velmi blažila, ale ani jeden z nich netušili, co brzy na to přijde.

Trasa vznikla díky podpoře agentury CzechTourism.