Logo

Zeman z Trocnova

Zeman z Trocnova

Borovany, Trocnov

Jihočeský krajrok 13603 h10 km

Paní Johana z Trocnova, zemanka ze dvora nedaleko Borovan čeká dítě. Začaly se jí zdát znepokojující prorocké sny, v nichž se její dítě - zdá se, že to bude syn - objevuje jako válečník, který zemře násilnou smrtí. Paní Johana potřebuje uklidnit, pomoci při porodu dítěte a následně i s ochranou dítěte. Chlapec - ano sny nelhaly, bude to chlapec - se dostane hned z kraje života do smrtelného nebezpečí. Když ho zachráníme, pomůžeme muži, který se později stane jedním z nejslavnějších vojevůdců středověku a zapíše se do evropských dějin jako Jan řečený Žižka z Trocnova. Bude jedním z nejobávanějších vůdců husitského povstání.

Mapa