Logo

Hledač fragmentů

Hledač fragmentů

Bystřice nad Pernštejnem

Vysočinarok 18312.5 h6 km

Antonín Boček chce, chce aby české dějepisectví nezapomínalo na Moravu a její historii. Musíme mu pomoci, aby se stal profesorem českého jazyka a literatury na stavovské akademii v Olomouci a získal hodnost moravského stavovského historiografa a archiváře.

Trasa je vzhledem k terénu vhodná pro cyklisty. Pro pěší mohou některé úseky působit jako dlouhé.

Mapa