Logo

Hledač fragmentů

Hledač fragmentů

Bystřice nad Pernštejnem

6 km

2.5 h

Malé děti

Rok 1831

Antonín Boček chce, chce aby české dějepisectví nezapomínalo na Moravu a její historii.

Popis trasy

Antonín Boček chce, chce aby české dějepisectví nezapomínalo na Moravu a její historii. Musíme mu pomoci, aby se stal profesorem českého jazyka a literatury na stavovské akademii v Olomouci a získal hodnost moravského stavovského historiografa a archiváře.

Trasa je vzhledem k terénu vhodná pro cyklisty. Pro pěší mohou některé úseky působit jako dlouhé.

Hledač fragmentů

Stáhnout štítek