Logo

Modrá proti rudé

Modrá proti rudé

Česká Třebová

Pardubický krajrok 19683 h7 km

Dispečeři Československých drah v čase okupace vojsky Varšavské smlouvy uměle zdržují vlak naložený sovětskými rušičkami, který jede z Ostravy na Prahu. Na každém zastavení se řeší, jak vlak různě přesměrovávat či zdržovat. Nakonec Sověti vezmou dvojici dispečerů jako rukojmí a ostatní musí vlak pustit dál po trati. Výsledkem hry je, že vlak je uměle zdržen o 2 dny a rukojmí jsou propuštění bez újmy. (Chceme na trase ukázat, že řízení provozu železnice není vůbec jednoduchá záležitost.)

  • srpna vyrazil ze SSSR přísně tajný zvláštní vlak se speciálním nákladem. Ve vozech byla naložena telekomunikační technika určená k zaměřování a rušení pozemního rozhlasového a televizního vysílání. Plánovači invaze totiž velmi dobře tušili, že masmédia mohou sehrát v nadcházejícím obsazení Československa klíčovou roli, a pokud by se obsah vysílání vymkl kontrole, mohlo dojít k tomu, čeho se Brežněv snažil za každou cenu vyvarovat – podněcování obyvatelstva k odporu, ale hlavně nechtěné publicitě ve svobodném světě. Tajný vlak nezůstal v utajení dlouho. V pátek 23. srpna ve 12:20 odvysílal rozhlas výzvu železničářům, aby udělali vše, co zabrání jeho jízdě do Prahy. Tou dobou stál vlak před Českou Třebovou. Modrá armáda se činila.

Mapa