Nevěsta na útěku

Rok 1913 | Františkovy Lázně | délka 2 km | 7 zastavení | trvání 1h

Trasa vede lázeňskými parky od Solného pramene k Železitému, pak k minigolfu a divadlu. Končí v severní části parků, která funguje jako klidová zóna.


Slečna Hechtlová pomáhá otci naplnit jeho sny, ale místo odměny jí čeká nechtěná svatba.

Asi znáte příběh o Babylonské věži, který je popsán v Bibli v knize Genesis. Podle knihy knih se lidé kdysi dávno domlouvali jedním jazykem. Díky tomu začali lidé spolupracovat na fantastickém projektu: stavbě věže, která by sahala až do nebe. Protože věž neměla žádný praktický účel, rozhodli se ji zasvětit jako chrám k oslavě člověčích schopností. To samozřejmě naštvalo boha, protože do té doby měl výlučné právo na uctívání on. Aby potrestal lidskou pýchu, zařídil (nevíme jak) to, že lidé začali mluvit různými jazyky a už se nebyli schopni domlouvat a spolupracovat. Tuto legendu měl zřejmě před očima jistý Ludvík Lazar Zamenhof, který vyrůstal v mnohojazyčném, tehdy k Rusku náležejícím, dnes polském městě Bělostoku. Zamenhof viděl, že rozepře mezi zdejšími Rusy, Poláky, Němci a Židy jsou na denním pořádku, a už jako školák si umínil, že vymyslí společný jazyk. Protože neměl rád jednoduché úkoly, rovnou si usmyslel, že jazyk bude pro všechny snadno naučitelný. První Zamenhofův jazyk nazvaný Lingwe Uniwersala byl víceméně hotov již roku 1878, když mu bylo 19, ale Zamenhofův otec, učitel jazyků, považoval synovu práci za naprostou kravinu, a proto mu jeho první rukopis zničil. Ludvík Lazar se však nenechal odradit, ale i tak mu trvalo dalších 9 let, než vydal ve Varšavě první učebnici Mezinárodního jazyka. Protože sám sobě dal přezdívku dr. Esperanto (doufající), lidé začali jeho jazyku říkat stejně. Myšlenka mezinárodního porozumění skrze neutrální nový jazyk se šířila jako požár v knihovně a během pouhých dvou let získalo Esperanto více jak tisíc příznivců. (Nezapomínejme, že neexistovaly sociální sítě a internet a na tehdejší poměry to byla myšlenková epidemie.) Ve velkých evropských městech byly zakládány esperantistické kluby a národní svazy. Jeden z nejaktivnějších klubů vznikl i ve Františkových Lázních, kde byl jeden z nejzapálenějších esperantistů Rakousko-Uherské monarchie: Jacob Hechtl, sekretář královské bavorské dráhy, který se rozhodl šíření esperanta u nás urychlit tím, že ve Františkových Lázních uspořádá mezinárodní kongres. On však chudák netuší, co všechno pro to bude muset udělat. Pomoz, protože tíže toho úkolu dopadne na jeho dceru Františku.

Herní trasa byla financována z prostředků Ministerstva kultury ČR.