Logo

Zpovědníkova zrada

Zpovědníkova zrada

Hamr na Jezeře

Liberecký krajrok 17723.5 h8.2 km

Před rokem (1771) zavedla císařovna Marie Terezie v na území Habsburské monarchie povinnost číslovat domy, ale lidé v Čechách a na Moravě řeší úplně jiné problém. V roce 1770 byla velmi mírná deštivá zima a setba do rozbahněné půdy a následné sucho vedlo k neúrodě obilí, která se zopakovala i v dalším roce. České země vyčerpané předcházející Sedmiletou válkou s Pruskem postihl hladomor a na venkově zemřely statisíce lidí. Všude panovala nejistota a obavy z toho, co ještě přijde. Anna Elizabet si myslela, že měla obrovské štěstí, když nastoupila do služby u bohatého ovdovělého obchodníka. Pocit, že jí dobré místo zajistí na dlouhé roky se však změnil v pocit ohrožení, když obchodník požádal Annu, aby se stala jeho ženou a ona odmítla. Obchodník si Anninu přirozenou laskavost a úslužnost vyložil jako projev její náklonnosti a teď se cítil zrazen. Veden svou pýchou se rozhodl Annu zničit a obvinil jí, že ho oblouznila čarodějnickými praktikami. Anna Elizabet teď chodí po městě a vidí, jak si lidé za jejími zády šeptají, že je čarodějnice. Všichni se jí vyhýbají a ona potřebuje pomoc.

Mapa

Na vytvoření trasy přispěl:

Překračujeme hranice CZ-PL

Fond EU - Překračujeme hranice CZ-PL (2020 - 2024)