Vintířova smrt

Rok 1045 | Hartmanice | délka 10 km | 7 zastavení | trvání 3h

Trasa vede z Hartmanic do osady Karlov a pak k restauraci Rovina a následně na vrch Březník ke kapli sv. Vintíře. Dále trasa vede na Dobrou Vodu a kolem vrchu Hamižná zpět do Hartmanic.


Kníže Břetislav I. hledá v šumavských lesích svého kmotra - poustevníka Vintíře.

Trasa vznikla jakou součást projektu Vintířova stezka spolufinancovaného programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255.