Kmotr v kápi

Rok 1001 | Horažďovice | délka 9.5 km | 8 zastavení | trvání 3h

Trasa vede z Horažďovic podél řeky Otavy do obce Malé Hydčice. Přejde přes most pro pěší do Velkých Hydčic a vrací se podél řeky do Horažďovic. Cestou prochází přes vrch Prácheň.


Kněžna Emma se svými syny prchá ze země před Boleslavem III., který je chce zabít.

Trasa vznikla jakou součást projektu Vintířova stezka spolufinancovaného programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255.