Logo

Poslední cesta

Poslední cesta

Jičín, Zebín

Královehradecký krajrok 1628 - 16341 h2.5 km

Albrecht z Valdštejna má velice ambiciózní plán. Chce vybudovat z nevýznamného Jičína metropoli svého nově získaného Frýdlantského vévodství. Město protíná cestu z Vídně až k Baltskému moři a může se stát významným strategickým bodem. Albrecht chce rozlohu Jičína zdvojnásobit a vytvořit tzv. barokní komponovanou krajinu. To znamená, že nevnímá architekturu jen jako jednotlivé stavby, ale jako celek, ve kterém jednotlivé budovy a krajinné prvky zaujímají zajímavé vztahy. Podaří se mu s pomocí architekta Giovanniho Babtisty Pieroniho tento cíl splnit?

Mapa

Trasa vznikla v rámci projektu Cesty Valdštejnských architektů