Eliška a zázrak

Rok 1371 | Karlštejn | délka 6 km | 8 zastavení | trvání 2.5h

Trasa vede z parkoviště na hrad a zpět po příjemných vedlejších cestách. Obchází turistickou uličku suvenýrů přirozenou zástavbou a krásnou přírodou, vede přes vyhlášenou vyhlídku, z níž je Karlštejn vidět jako na dlani a po návštěvě hradu vás dovede až k Dubu sedmi bratří, někdejšímu doupěti loupežnickému.


Král Karel IV. je nemocný a zavřený na Karlštejně a královna Eliška řeší, jak se k němu dostat tam, kam ženy nesmí.

Představ si desetihvězdičkový gotický hotel pro nejbohatší a nejvlivnější lidi světa, uprostřed hlubokých temných lesů, obehnaný vysokou hradbou, všude hromady stráží a služebnictva. Nekonečné hostiny a hony zvěře, světová politika i luxusní odpočinek. Tak to je Karlštejn po svém postavení. A ve velké věži se ve zlaté kapli modlí Karel IV., prakticky nejmocnější muž své doby. Postupně se sem shromažďuje ty největší poklady křesťanského světa – ostatky svatých, aby ochránil svou říši. Věří totiž, že se blíží konec světa a pomoc svatých je to jediné, na co se dá spolehnout. Mnoho Čechů si myslí, že na Karlštejn neměly za dob Karla IV. přístup ženy. Může za to populární muzikál Noc na Karlštejně. Jenže ten je postaven na špatném výkladu kroniky Václava Hájka z Libočan. Byla to jen velká věž, kde si nechal císař Karel IV. vybudovat nesmírně nákladnou pozlacenou kapli a kde strážci střežili dnem i nocí říšský poklad, kam ženy nesměly - z bezpečnostních důvodů. Ta zmínka o Karlovi IV. klečícím v kapli nebyla jen pro do kreslení obrázku. On tam skutečně je zalezlý už několik dní. Sužuje ho nemoc a jinak činorodý král se stáhl do ústraní, aby se celé dny modlil a rozjímal. Kromě lékaře k němu nikdo nesmí. Nepouští k sobě ani starosti ani radosti světa – ani královnu. Královna ho vroucně miluje a protože je bez informací, jak se králi daří a podnikla pěší pouť za královo uzdravení. Modlila se celou cestu z Karlštejna až ke sv. Vítu na Pražském hradě. Nyní se chce pokusit dostat ke králi a potřebuje naši pomoc.