Profesor na olympiádě

Rok 1893 | Klatovy | délka 1.5 km | 9 zastavení | trvání 1h

Trasa se klikatí centrem města Klatovy. Zavede hráče na parkány k muzeu i k radnici na náměstí.


Profesor Jiří Guth-Jarkovský se má účastnit prvních olympijských her, ale úřady mu to nechtějí povolit.

Profesor Jiří Guth-Jarkovský získal své první místo stálého učitele na reálném gymnáziu v Klatovech. K městu nemá žádný vztah a tak si není jistý, zda sem zapadne. Před rokem využil nabídky rakousko-uherského ministerstva Kultu a vyučování a s jeho finanční podporou vycestoval do Paříže, aby se seznámil se systémem výuky tělocviku, který na sedmi stech francouzských školách hodlá zavést baron Pierre de Coubertin. Guth-Jarkovský si barona Coubertina naprosto získal díky svému noblesnímu vystupování a stali se přáteli. Do Klatov přijíždí Guth-Jarkovský se spoustou nápadů ohledně výuky tělesné výchovy a s broukem v hlavě. Coubertin mu nadšeně přednesl svůj záměr obnovit olympijské hry jako svátek sportu a příležitost k setkání aktivních sportovců různých národností. Může se něco takového podařit? Jakou roli v tom může sehrát profesor klatovské reálky?