Žlutá hvězda

Rok 1941 | Kolín | délka 2.5 km | 7 zastavení | trvání 1h

Trasa vede z bývalé židovské čtvrti, která se rozkládala v okolí ulice Na Hradbách ke kostelu svatého Bartoloměje a následně přes most na druhou stranu Labe k zálabské baště Práchovna. Následně trasa projde kolem zimního stadionu na Kmochův ostrov a z něj zpět do centra města na náměstí Republiky a přes zámek na Karlovo náměstí.


Židé čelí celé záplavě omezení, šikaně a útlaku. Patnáctiletá židovka Hana Lustigová se přesto rozhodne pomoci svým sousedům.

Československo okupuje německá nacistická říše. Část území je zabraná pro říši, Slovensko se osamostatnilo a zbytek území se stal tak zvaným Protektorátem Čechy a Morava. Nový státní útvar má sice vlastní vládu, ale o všem tu rozhodují němečtí nacisté. Zuřivě pronásledují každého, kdo by se jim chtěl nějak vzepřít. Zatýkání a násilí je na denním pořádku. Všude vládne strach. Nacisté navíc zavádějí protižidovské zákony a vytlačují postupně Židy ze všech částí veřejného života. Množství zákazů nebere konce. Patnáctiletá Hana Lustigová vše nevěřícně sleduje a dříve než si to zcela uvědomí, stane se součástí protinacistického odporu. Musíme jí pomoci, aby tajná policie nezjistila, že pomáhá svým židovským sousedům. Už nejde jen o osobní majetek, fungující bydlení, ale doslova o holý život.

Trasa vznikla díky finančnímu příspěspěvku Nadačního fondu obětem holacaustu.