Boj o zvon

Rok 1635 | Krupka | délka 5 km | 7 zastavení | trvání 2.5h

Trasa začíná na hoře Komáří vížka u lanovky a vede stále z kopce do Krupky k hradu.


Švédské vojsko chce ukrást zvon havířů z Komáří hůrky. Pomoz havířům zvon schovat.

Zdař Bůh pozemšťane, zdravím tě pozdravem užívaným mezi havíři. Časoprostorová puklina tě zavede do roku 1635, kdy Švédové okupují město Krupka. Panuje období, kdy se Temnonoš prohání celou Evropou. Švédové drancují, co mohou, vypalují kostely, domy. Nikdo si není jist ani životem, natož majetkem.