Logo

Nový prales

Nový prales

Liberec

Liberecký krajrok 20041.5 h4.5 km

V roce 2004 začala nezisková organizace Čmelák - Společnost přátel přírody nedaleko Ještědu přeměňovat smrkové monokultury na plnohodnotný pestrý les. Na jeho pozemcích dříve rostly jen smrky, které sem před 50 lety vysázel člověk, a vytvořil “smrkovou poušť”, kde kromě smrků téměř nebylo jiného viditelného života. Organizace Čmelák vykoupila 35 hektarů živořícího porostu, odstranila část smrků a na jejich místo vysázela přes 70 tisíc jedlí, buků, javorů a dalších druhů dřevin. Přeměnou těchto lesů se navrací druhová pestrost rostlin a živočichů. Díky této petrosti by měl les lépe odolávat nejrůznějším problémům - suchu, zvyšování teploty, znečištění. Cílem je, aby za 200, 300 let vznikl porost, který by se podobal pralesům. Právě do tohoto místa vede Petr svého syna Mikiho. Miki by chtěl být lesníkem, ale znejišťuje ho, že jeho spolužáci tuto volbu vůbec nechápou. Píše se rok 2020 a na Novém pralese už je vidět velká změna. Petr chce Mikimu ukázat, jak fascinující je svět lesa a věří, že tak podpoří Mikiho v jeho rozhodování.

Mapa