Trnková parta

Rok 2019 | Maršov u Uherského Brodu | délka 2.5 km | 7 zastavení | trvání 1h

Trasa vede krásnou přírodou kolem obce Maršov, sady, polem a jen kousek po silnici. Začíná u Střediska enviromentálního vzdělávání a končí dole ve vsi u kapličky.


Pomoz Hance Trnkové z Maršova zachránit před vyhynutím vzácného motýla!