Logo

Moravští bratři

Moravští bratři

Piława Górna

Dolnoslezské vojv.rok 1739 - 17551.5 h3.5 km

Příběh nás zavede do poloviny 18. století. Osídlení na dnešním území Polska se dříve jmenovalo Pilava Superius a jednalo se o vesnici, kterou ovládala polská dynastie slezských Piastovců, což byli příslušníci rodu, kteří vládli ve Slezsku. Později se toto území stává součástí habsburské monarchie a právě v tomto okamžiku se na scénu dostává šlechtic Ernst Julius von Seidlitz, který se rozhoduje, zda bude na svém statku Ober-Peilau pořádat náboženská shromáždění inspirovaná vyznávním takzvaných Moravských bratří podle vzoru který zavedli ve své komunitě v hornolužické obci Herrnhutu. Problém je, že tato aktivita je dle nařízení otce Marie Terezie císaře Karla VI. v rakouské monarchii zakázána.

Mapa