Žižkovo vidění

Rok 1420 | Rabí | délka 11.5 km | 8 zastavení | trvání 3.5h

Trasa vede od hradu Rabí na protější kopec ke kapli a následně ke studánce svatého Vintíře. Následně pokračuje do obcí Budětice, Čepice a k zámku Žichovice, aby se znovu vrátila do Rabí pod hrad.


Husitský vojevůdce Jan Žižka chce zničit hrad Rabí. Je třeba zabránit násilí.

Příběh je podle skutečných událostí. Jen Žižkovo vidění svatého Vintíře jsme do příběhu přidali.

Trasa vznikla jakou součást projektu Vintířova stezka spolufinancovaného programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255.