Logo

Rytíř penězokaz

Rytíř penězokaz

Samborowiczki, Gromnik

Dolnoslezské vojv.rok 14392 h5.2 km

Po husitských válkách, kdy husité přepadali a vypalovali města a vesnice i ve Slezsku, měl nastat klid a mír, ale místo toho se na kopci Gromniku usadili bratři Hans a Opitz von Czirn a začali okolí tyranizovat. Přepadali kupecké kolony směřující z Čech do Vratislavi, vraždili a vybírali výpalné v okolních obcích. Protože měli dobré vztahy s vévodou Břežským, nikdo si netroufl proti loupeživým rytířům zakročit. Dokonce se začalo říkat, že Hans von Czirn má smlouvu s ďáblem, která mu zaručuje beztrestnost a snad i nezranitelnost. Archeologické nálezy na hradě Gromnik dokazují, že se zde za Czirnů falšovali peníze a je tedy s podivem, že to zeměpánům nevadilo a že trvalo šestnáct let, než byl Hans von Czirn za své zločiny potrestán.

Mapa