Vlčí jáma

Rok 1662 | Telč | délka 7 km | 8 zastavení | trvání 2h

Trasa vede z náměstí Zachariáše z Hradce kolem Ulického rybníka přes zámecký park do aleje zvané Lipky. Po naučné stezce podél přírodní rezervace Luh dojde trasa až ke Kapli svatého Karla Boromejského. Odtud se vrací kousek po stejné cestě, ale pak odbočuje k ranči s restaurací a vrací se zpět do centra města.


Karel J. Slavata chtěl být mnichem, ale jeho matka jej chce oženit.

Trasa byla vytvořena díky finančnímu příspěvku Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina.