Třebíčský Machzor

Rok 1860 | Třebíč, židovské město | délka 2.5 km | 9 zastavení | trvání 1h

Trasa vede přes židovské město, které je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, pak podél řeky na Masarykovu vyhlídku a na vrch Hrádek. Přes lesopark tě dovede k židovskému hřbitovu a pak zpět do židovského města. Trasa končí u synagogy.


Malý Isaac pátrá spolu s rabínem Pollakem po ztracených starých židovských knihách.