Veverčák bez domova

Rok 2022 | Uherský Brod | délka 0.8 km | 14 zastavení | trvání 0.75h

Tato speciální trasa se vymyká ze stylu Skrytých příběhů tím, že se pohybuje jen v rámci jednoho parku - v Tyršových sadech.


Veverčák hledá v parku vlastní bydlení. Nikdo ti neřekne o zdejších stromech tolik jako on.