Logo

Ukradené dědictví

Ukradené dědictví

Złoty Stok

Dolnoslezské vojv.rok 15692.5 h6.8 km

Wit Stwosz mladší přijel do Złotého Stoku s úmyslem získat zpět ukradený majetek, dědictví po svém dědovi, slavném sochaři a řezbáři Witu Stwoszovi starším. Pátrá po představitelích zámožné rodiny Fuggerů, která jeho dědovi dlužila značnou sumu. Fuggerovi vlastní většinu zlatých dolů ve Złotem Stoku a Wit doufá, že se mu podaří získat podíl v některém ze zdejších výnosných podniků. Podle vyprávění Witova otce vlastnil dědeček podíl na dole Zlatý osel a Wit se těší, jak se teď bude otřásat a sypat zlaťáky. Všechno je však složitější a zamotanější. Wit brzy zjistí, že to, že jeho dědeček byl uvězněn za podvod, nebylo pouhé spiknutí nepřátel, jak si myslel. Zdá se, že Wita potkává zklamání za zklamáním. Jedině ty můžeš zařídit, že se vše v dobré obrátí.

Mapa

Na vytvoření trasy přispěl:

Překračujeme hranice CZ-PL

Fond EU - Překračujeme hranice CZ-PL (2020 - 2024)