Keltská věštba

Rok 93 | Závist | délka 3.8 km | 8 zastavení | trvání 1.5h

Trasa začíná na parkovišti v Břežanském údolí, vede přes minizoo krásným smíšeným lesem až na vrchol s oppidem, odtud stezka klesá opět do údolí provázena neobvyklými výhledy na Prahu.


Potulný druid chce varovat keltské město na Závisti před přepadením, ale zdejší náčelník mu nevěří.

Keltové žili v těchto zemích už od 4.století před n.l., dávno před vámi Slovany. Dokonce byla kdysi dávno podle keltského kmene Bójů pojmenována i česká kotlina jako Bohemie. Právě Bójové tu zakládali opevněná sídliště, jedním z největších byla Závist. Bylo to obrovské oppidum, které vládlo celému okolnímu kraji. Soustřeďovalo se zde bohatství, řemesla a dokonce se těžilo zlato i razily mince! Další místní pozoruhodností je významná svatyně, na níž je patrný vliv řeckých akropolí. Dodnes je zřetelný pahorek, na němž byla postavena. Keltové zde žili do konce 1. století př.n.l., kdy svoje území pod tlakem germánských kmenů opustili. A právě tou dobou se objevuje na scéně druid Bran.