Santiniho hvězda

Rok 1716 | Žďár nad Sázavou | délka 3.5 km | 8 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede ke vstupu do Muzea nové generace do zámku a následně k tzv. morovému hřbitovu, statku Lyra, kolem rybníka a pak na Zelenou horu a zpět k rybníku u zámku. Trasa se speciální: Při vyřešení 4. a dalších úkolů získává hráč písmeno z tajného kódu. Když s kódem dojde na pokladnu muzea, získá drobnou odměnu.


Jan B. Santini chce postavit nevídanou stavbu, ale žďárský opat chce spíš dostavovat klášter a nestojí o nějaké experimenty.

Trasa byla vytvořena díky finančnímu příspěvku Kraje Vysočina.