Logo

Hraběnčin duch

Hraběnčin duch

Żelowice

Dolnoslezské vojv.rok 1866 - 18801 h1.8 km

Rudolf Maria Bernhard von Stillfried-Rattonitz , od 1861 hrabě von Alcantara, se rozhodne udělat radost své ženě, která si přeje postavit poutní kostel. Jenže mu do toho vstoupí významné povinnosti. Jako zkušený ceremoniář je pověřen přípravou samokorunovace Wilhelma I. Pruským králem a řeší velkolepou akci nejvyššího významu. Na projekt kostela mu tedy nezbývá čas. Stavba se započne až roku 1865, ale téhož roku hraběnka umírá.

Mapa