Prušácké výpalné

Rok 1742 | Znojmo | délka 2 km | 5 zastavení | trvání 0.75h

Trasa patří k těm kratším. Vede v bezprostředním okolí kláštera v Louce. Zavede tě do parku za klášterem, k řece i k návštěvnickému centru.


Prokop Diviš musí vyřešit obsazení kláštera pruskou armádou a zajetí opata.

Když Marie Terezie nastoupila na trůn Rakousko-uherské monarchie, mělo být její nástupnictví uznáno všemi okolními státy, ale jak to tak v lidských dějinách pravidelně bývá, okolní vládcové slovo nedodrželi. Možnost, že oslabí a ohlodají dosud mocného souseda, byla opravdu neodolatelně lákavá. Na rakouské mocnářství se tak ze západu vrhli Bavoři a Sasové, podporovaní silným francouzským vojskem, a ze severu úhlavní nepřítel, vojensky silné Pruské království. Aby mladičká Marie Terezie měla důvod se pod napudrovanou parukou pořádně zapotit, habsburská vojska musela bránit do té doby rakouské Nizozemí před vpádem Francouzů a své italské državy před Španěly. To, co začalo jako lokální válka mezi Pruskem a Rakouskem o Slezsko, se rozrostlo na celoevropský mazec, který má dneska v učebnicích historie ten tučný nadpis pro důležité kapitoly „Válka o dědictví rakouské“. Nejprve se to nevyvíjelo dobře a zdálo se, že válku Marie Terezie velmi rychle prohraje. Prusové obsadili prakticky celou Moravu a jejich spojenci Sasové obléhali Brno. Pruská vojska napochodovala do Hodonína a do Znojma a honorace ve Vídni podléhala panice, když si uvědomila, že nepřítel je jen dva dny pochodu od hlavního města monarchie. V téhle situaci seděl kněz Prokop Diviš na faře u premonstrátského kostela svaté Markéty v Příměticích a vstávaly mu vlasy na hlavě. Ne, neděsila ho blízkost války, ale zarputile točil klikou u svého přístroje na vytváření statické elektřiny a bavil se tím, jak se mu znovu a znovu nabíjí účes. Když tu přišel posel od jeho nadřízeného, opata kláštera v Louce u Znojma, se vzkazem, že se má okamžitě učesat a vrátit do kláštera. Opat chce mít v nadcházejících těžkých časech při sobě chytrého a rozhodného zástupce, a ačkoliv Diviše nemá moc v lásce, ví, že mu bude dobrou oporou. Ani jeden však netuší, jak moc je klášter ohrožen. Ještě, že mají nás.